LJUDFILER: HEBREISKA BIBELN

Tanakh: Den hebreiska Bibeln är indelad i Torah (Moseböckerna), Profeterna och Skrifterna. Gamla Testamentet kallas därför 'TaNaKh' på hebreiska som en akronym för orden 'Torah' (Moseböckerna), Nevi'im (Profeterna) och 'Ketuvim' (Skrifterna). Välj i menyn vilken del av Tanakh som du vill lyssna på.

Kapitelindelning: Ljudfilerna är inläsningar av den hebreiska Bibeln på hebreiska. Uppdelningen i kapitel följer den hebreiska Bibeln som ibland är lite annorlunda än kapitelindelningen i svenska Gamla Testamentet. Profeten Joel är till exempel indelad i fyra kapitel i den hebreiska Bibeln medan boken har tre kapitel i den svenska Bibeln.

Lyssning och nedladdning: För att lyssna på filen i webbläsaren, klicka på filen. För att ladda ner filen, högerklicka och välj "Spara som..." eller "Spara länk som..."

MOSEBÖCKERNA
PROFETERNA
Joel
Joel 01 Joel 02(verserna 26 & 27 saknas) Joel 03 Joel 04

Obadja


Malaki
Mal 01 Mal 02 Mal 03(Gimel och Dalet: inkluderar svenska kapitel 4)

SKRIFTERNA


Psaltaren